• foto
  • foto

Řepka

Brukev řepka (Brassica napus) je jednoletá nebo dvouletá plodina pěstovaná pro olejnatá semena, využívaná zejména k výrobě oleje. Často se rozlišují dva poddruhy: brukev řepka olejka neboli řepka olejka (Brassica napus subsp. napus) a brukev řepka tuřín (Brassica napus subsp. napobrassica). (zdroj: Wikipedia)

Ošetření osiva a hnojení

Ošetření osiva na 100 kg osiva

  0,1 l AKRA Azoarcus N-Bakterie
  0,1 l AKRA Azotobacter N-Bakterie
  0,1 l AKRA MSB
  0,15 l destilované vody

DŮLEŽITÉ: Dbejte na dokonalé namoření osiva ("každé zrno")

Před výsevem popř. až do začátku vegetace

  200-300 kg AKRA Kombi / ha
  dusík (N): dle potřeby

Při nasazení AKRA N-Bakterien je nutno přizpůsobit množství dusíku!

Postřik (údaje na 1 ha)

EC 23-25 (podzim a/ nebo jaro)

  2 l AKRA Blatt
  0,5 l AKRA Plus 9
  0,25 l AKRA Azotobacter N-Bakterie
  0,25 l AKRA Azoarcus N-Bakterie
  1 l AKRA MSB
  5 kg dusík (N) (močovina)
  při nasazení fungicidu: 25% doporučené dávky *)
  množství vody nejméně 200 l
  přípravek podporující ulpívání na listech
  insekticidní ochrana dle potřeby

EC 30-60/2x

  2 l AKRA Blatt
  0,5 l AKRA Plus 9
  0,25 l AKRA Azotobacter N-Bakterie
  0,25 l AKRA Azoarcus N-Bakterie
  1 l AKRA MSB
  8 kg dusík (N) (močovina)
  přípravek podporující ulpívání na listech
  hubení hmyzu dle potřeby
  při nasazení fungicidu: 50% doporučené dávky *)
  množství vody nejméně 200 l

*) při zvýšeném výskytu infekce přizpůsobit množství fungicidu!

Tip: Aplikace regulátorů růstu – doporučeno přezkoušet mísitelnost s výše uvedenými postřikovými směsmi!

Všeobecné pokyny k užití listových hnojiv AKRA:

AKRA hnojiva na list jsou mísitelné s mnoha insekticidy a fungicidy, u nichž je deklarována snášenlivost s hnojivy na list. V případě pochybností před užitím doporučeno otestovat zkušební směs ohledně srážení!
Nutno dbát na to, aby nebyly míchány koncentráty listových hnojiv spolu s prostředky na ochranu rostlin.

Antonín Pospíšil
Tel.: +420 736 101 978

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.akra-pospisil.cz

IČ: 25560824
DIČ: CZ25560824AKRA-Pospíšil ©

nahoru